Lưu ý: Chúng tôi chỉ có 1 trang quản lý tài khoản duy nhất ID.MUHOANGKIM.VN.
Mọi trang web khác đều là giả mạo. Hãy chú ý tự bảo vệ tài sản của mình!
Đăng ký máy chủ nào thì vào Game chơi máy chủ đó.